Lazer ile İdrar Kaçırma Tedavisi

Lazerle idrar kaçırma tedavisi

İdrar kaçırma ( Üriner inkontinans ); objektif olarak gösterilen, sosyal ve hijyenik açıdan sorun oluşturan istem dışı idrar kaçırma durumu olarak tanımlanır.

Hastaların büyük bir kısmı, ilerleyen yaş ile birlikte herkeste bu şikayetlerin olmasının kaçınılmaz olduğuna dair yaygın bir inanış ve utanma hissi gibi nedenlerle ancak hekimleri sorgularsa ifade ederler. Bu nedenle idrar kaçırma tanı ve tedavi açısından gecikme yaşanan bir sorundur. Ayrıca bu konuda yardım önerdiğiniz hastaların bir kısmı da yapılan cerrahi tedavilerin etkin oladığı, şikayetlerin tekrarladığı şeklinde bir kaygı ile tedaviyi reddedebilmektedir.

Günümüzde bu hastalara detaylı bir sorgulama, muayene ve ürodinamik incelemelerle idrar kaçırma tipi yönünden doğru bir sınıflama yapıldıktan sonra tedavi planlanmaktadır.

Ayrıca gelişen teknolojinin getirdiği avantajlar sayesinde hem cerrahi hem de cerrahi dışı yöntemlerle ( örn.lazer, ilaç tedavileri, biofeedback..vb ) de ilerleme kaydedilmiş ve idrar kaçırma tedavisinde başarı oranları artmıştır.

İdrar kaçırmanın sınıflaması 4 ana gruba ayrılır;

1- Stres Üriner İnkontinans (SUİ): Öksürme, hapşırma, ıkınma gibi karın içi basıncının artması ile istemsiz olarak idrar kaçırma şeklidir. En sık olarak görülen tipdir.

2- Urge (Acil işeme) İnkontinans: Aniden ortaya çıkan şiddetli ve ertelenemeyen idrar yapma hissi ile birlikte görülen idrar kaçırma tipidir. Bu durumda kişi idrarı geldiğinde tuvalete yetiştiremeden kaçırma problemi ile karşı karşıyadır.

3- Mikst Üriner İnkontinans: Mikst üriner inkontinans, stres ve urge üriner inkontinansın her ikisinin birlikte görüldüğü durumdur

4- Taşma İnkontinans: Mesanede kapasitenin üzerinde idrar depolandığında idrar yapma zorunluluğu hissetmeden küçük miktarda idrar kaçırma durumuna ise taşma idrar kaçırma denir.

İdrar kaçırma tipleri

Kadınlarda idrar kaçırma sıklığı yaklaşık %35-40 oranındadır.

İdrar kaçıranların yaklaşık %48’ı stres tipi, %15 sıkışma tipi, %37’i kadarı da mikst tipte idrar kaçırmaktadırlar.

İdrar kaçırma sıklığı yaş ile birlikte artmaktadır. Genç yaşlardaki kadınlarda daha çok stres tipi idrar kaçırma görülürken, daha ileriki yaşlarda sıkışma tipi kaçırmalar görülmektedir. Bunlardan en sık görüleni SUİ’ye neden olan pek çok faktör bulunmaktadır.

Sıklıkla vagenin mesane ile komşu olan ön duvarının sarkması sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu sarkmaların en sık nedenleri ise vaginal doğumlar sonrası meydana gelen bağ dokusu zayıflamalarıdır. Özellikle zor ve travmatik doğumlar, bebeğin normalden iri olması gibi durumlar riski arttırmaktadır.

Aslında hem vajinal hem de sezaryen doğum yapan kadınlarda doğum yapmamış olan kadınlara göre daha sık olarak SUİ izlenmiştir. Dolayısı ile sadece doğum değil gebelik de SUİ için kendi başına bir risk faktörüdür.Özellikle zor ve travmatik doğumlar, bebeğin normalden iri olması gibi durumlar riski arttırmaktadır.

Aslında hem vajinal hem de sezaryen doğum yapan kadınlarda doğum yapmamış olan kadınlara göre daha sık olarak SUİ izlenmiştir. Dolayısı ile sadece doğum değil gebelik de SUİ için kendi başına bir risk faktörüdür.

Riski arttıran diğer nedenler arasında ise ileri yaş, menopozda estrojen azalmasına bağlı bağ dokusunun zayıflaması, şişmanlık ,uzun süren kabızlık, kronik öksürüğe yol açan hastalıklar sayılabilir.

Tedavi

SUİ tedavisindeki amaç mesane boynunun desteklenerek sabit kalmasının sağlanmasıdır. Tedavide cerrahi ve cerrahi dışı tedavi yöntemleri bulunmaktadır.

Stres tipi idrar kaçırmayı önlemek için pelvik taban kaslarının eksersizleri (Kegel eksersizleri) tedavideki ilk basamaktır. Hem Kegel hem de plates türü egzersizler yaklaşık %50 oranında iyileşme sağlamaktadır. Bunun dışında vagene uygulanan “biofeedback” yöntemlerinin başarı oranları da yaklaşık bu civardadır.

Stres tipi idrar kaçırmada temel tedavi cerrahidir. Son yüzyılda SUİ’ nin cerrahi tedavisi için 100’den fazla değişik teknik öne sürülmüştür. Bu ameliyatların başarı oranları uygulanan tekniğe göre %73-96 arasında değişmektedir. Ancak ideal tedavi arayışı hala devam etmektedir.

Günümüzde vaginal yolla yapılan küçük bir kesi ile “polipropilen mesh” materyalinden yapılmış bir bantın, özel bir iğne yardımı ile mesane boynuna yerleştirildiği askı ameliyatları (TOT, TVT) tercih edilmektedir. Bu ameliyatların süresi 20- 30 dakika kadar kısa olup yara iyileşmesi hızlıdır. Operasyondan 24 saat sonra mesanedeki sonda çıkarılarak, hastanın idrar yapma sonrası rezidü idrar miktarı değerlendirilerek taburcu edilir.

Bu ameliyatlar ağrı, kanama, enfeksiyon gibi her cerrahi operasyonda görülebilecek komplikasyonların yanısıra askı amacıyla kullanılan polipropilen bantın vücut tarafından reddedilmesi riski de taşır.

Son zamanlarda vaginal lazer uygulamaları ile hem vaginanın sıkılaştırılması, gençleştirilmesi ve yenilenmesi hem de mesane boynuna yönelik uygulamalar ile idrar kaçırma şikayetinin tedavisinde kullanımı gündeme gelmiştir.

Bu işlemler muayenehane şartlarında, anestezi gerektirmeden, 20-25 dakikada gibi kısa sürede yapılmaktadır. Üstelik ameliyatın getirebileceği komplikasyonları içermeyen, ağrısız bir yöntemdir.

Bu teknoloji fototermal olarak dokuları uyarır ve hem yeni kollajen oluşumu hem de mevcut kollajen dokusunda yenilenme sağlar. Bu uyarı sayesinde idrar torbasına destek veren vaginal ve pelvik dokular sıkılaşır. Böylece kadının idrar fonksiyonları normale döner.

Lazer tedavisi herhangi bir kesme işlemi içermediği için, kanama olmaz ve dikiş gerektirmez. Bu nedenle de hem işlem sırasında ve sonrasında ağrı ve acı duyulmaz, hem de iyileşme süreci çok kısadır. Bu uygulama herhangi bir anesteziye gerek duymadan yapılır ve iyileşme sürecinde ağrı kesici ve antibiyotik kullanımı gerekmez. Hastaların işlem öncesi herhangi bir hazırlık yapmalarına da lüzum yoktur. Normal yaşantıya ve işe hemen dönülebilir.

Hastaların bu işlemden sonra memnuniyet oranları % 68-94 arasında bulunmuştur.

Kısacası; Lazer ile idrar kaçırma tedavisi, yüksek başarı oranları ve hasta memnuniyeti sağlayan etkili bir çözümdür. Komplikasyon riski ve yan etkisi olmayan güvenilir bir sistemdir.

Stres tipi idrar kaçırma sorunu olan ve ameliyat önerisine isteksiz kadınlarda lazer uygulamaları cerrahi yaklaşımlara karşı iyi bir alternatif olmaktadır.

İlginizi çekebilecek diğer içerikler