Lazer ile Stres Tip İdrar Kaçırma Tedavisi

Stres tipi idrar kaçırma şikayeti nedeniyle ameliyat olmak istemeyen hastalarda lazer tedavisi, cerrahiye iyi bir alternatif oluşturmaktadır.

Jinekolojide lazer

Lazer ışınları fototermal olarak dokuları uyarır ve hem yeni kollajen oluşumu hem de mevcut kollajen dokusunda yenilenme sağlar. Bu uyarı sayesinde mesane boynuna destek veren vaginal ve pelvik dokular sıkılaşır.

Bu işlemler muayenehane şartlarında, anestezi gerektirmeden, 20-25 dakikada gibi kısa sürede yapılmaktadır.

Hastaların işlem öncesi veya sonrasında herhangi bir hazırlık yapmalarına da gerek yoktur. Normal yaşantıya ve işe hemen dönülebilir.

Cerrahi tedavide ağrı, kanama, enfeksiyon gibi her cerrahi operasyonda görülebilecek komplikasyonların yanısıra askı amacıyla kullanılan polipropilen bantın vücut tarafından reddedilmesi riski de vardır.

Lazer tedavisi herhangi bir kesme işlemi içermediği için, kanama olmaz ve dikiş gerektirmez.

İşlem sırasında ve sonrasında ağrı ve acı duyulmaz, ağrı kesici ve antibiyotik kullanımı gerekmez.

Hasta memnuniyet oranları % 68-94 arasında olup cerrahi tedaviye yakındır.

Lazer ile idrar kaçırma tedavisi, hem yüksek başarı oranları ve hasta memnuniyeti sağlayan etkili bir çözüm hem de komplikasyon riski ve yan etki açısından güvenilir bir sistemdir.

İlginizi çekebilecek diğer içerikler