Myoma Uteri

Myoma Uteri

Myomlar uterusun myometrium tabakasını oluşturan düz kaslardan ve bağ dokusundan köken alan iyi huylu tümörlerdir. Otuz yaş üstü kadınların %20-50 sinde görüldüğü tahmin edilmektedir. Genetik yatkınlığın myomların gelişmesinde rol oynadığı düşünülmektedir. Birinci dereceden yakınlarında myom olanlarda daha fazla görülür.

Myomlar genelde birden fazla sayıdadır. Bazen ise tek bir myom nüvesi belirgin derecede büyüyebilir ve çok büyük boyutlara ulaşabilir. Bu gibi hastalarda da büyük olasılıkla bir kaç milimetrelik bile olsa başka myom nüveleri de mevcuttur.

Myomlar bulundukları bölgeye bağlı olarak değişik türde şikayetler yaratırlar. Bu nedenle de rahimde yerleştikleri yerlere göre sınıflandırılırlar.

Submuköz myom uterus içini döşeyen endometrium tabakasının altına yer alan myomlardır. Bunlar genellikle adet düzensizliklerine veya aşırı kanamalara sebep olurlar. Ayrıca infertilite veya düşük yapma problemlerine yol açacağından dolayı cerrahi olarak çıkartılması gereken myom türleridir. Submüköz myom ameliyatları, genelde vajinal yoldan girilerek histeroskopi adı verilen bir cihaz ve kamera sistemi yardımıyla rahim içinin görüntülenerek myomun kesilerek çıkartılması yoluyla yapılmaktadır.

İntramural myom uterusun kas tabakasının içinde yer alan myomlardır. Büyüdükçe uterusu da büyütürler.Kanama fazlalığı yaparlar.

Subseröz myom uterus dış yüzünden köken alan ve dışarı doğru büyüyen myomlardır. Kanamadan çok komşu organlara bası belirtileri verirler. Myomların hemen hepsi bunların kombinasyonları şeklinde görülür.Yani myomun büyük bir kısmı intramural olmasına rağmen submüköz veya subseröz komponenti de olabilir.

Tedavi

Myomu olan bir çok kadında eğer belirgin bir şikayet yaratmıyorsa tedavi gerekmeyip sadece rutin izlemi yeterli olur.Her 6 ayda bir jinekolojik muayene ve transvajinal ultrason ile hastanın izlemi yapılır. Myomu küçültmek için kullanılan ilaçların ise pek fazla faydası yoktur. Bu tür ilaçlar kişilerdeki estrojen seviyesini düşürerek geçici bir süreliğine myom hacminde küçülme yapsa da bu durum ilaç tedavisinin kesilmesini izleyen bir kaç ay içerisinde geriye döner. Myomun bugün için en kesin, en çok uygulanan ve en garantili tedavi metodu cerrahidir.

Abdominal açık cerrrahi veya laparoskopik kapalı yöntemle yapılabilen “myomektomi” (myomun alınması) veya “histerektomi” (uterusun tamamının alınması) ameliyatlarıdır. Ancak myomların pek çoğunun menopoz sonrası küçüleceği de göz önünde bulunmalıdır.

Seçilecek cerrahi yöntem hastanın yaşı, sosyal durumu, çocuk isteği, şikayetlerin tipi ve şiddeti gibi faktörlere bağlıdır.

Cerrahi yapılmasını gerektiren şartlar; ilaç tedavilerine rağmen adet düzensizlikleri ve aşırı kanamaları olan anemik hastalarda, büyüklüğünden dolayı kronik kasık ağrıları ve şişkinlik gibi durumlar yaşayan hastalarda, rutin ultrason izlemlerinde kısa zamanda hızlı bir büyüme gösteren durumlarda kanser riskinden dolayı, mesane, üreter veya barsağa basıya bağlı ortaya çıkan problemlerde, daha önceden myomu olup başka sebeple açıklanamayan düşük, erken doğum gibi olumsuz durumları yaşayanlarda, vagina içine kadar uzanan myomlarda (vagene doğmuş myom) cerrahi tedavi düşünülmelidir.

İlginizi çekebilecek diğer içerikler