Over Kistleri

Over Kistleri

Kist içi sıvı dolu olan keseciklere verilen genel bir tanımdır ve vücudun her yerinde olabilir.

Birçok kadında hayatının bir döneminde yumurtalık (over) kisti oluşabilir. Sıklıkla doğurganlık çağındaki kadınlarda görülen kistlerin çoğu fonksiyonel kistler ya da basit kistler dediğimiz tümöral olmayan kendi kendine kaybolabilecek türdendir.

Bunlar oluştukları sebebe göre; “inklüzyon kisti”, “teka luteun kisti”, “korpus luteum kisti”,”follikül kisti”, “gebelik luteoması” şeklinde sınıflandırılır. Bunlar operasyon gerektirmez. Ancak yumurtalıkların diğer iyi huylu ama solid tümörleri; “endometrioma”, “dermoid kist” ayrıca bağ do­ku­su kay­nak­lı olan “fib­ro­ma”, “te­ko­ma” ve­ya “Bren­ner tü­mö­rü”nde ise operasyon gereklidir. Böylece hem tanı ve hem de tedavi tamamlanmış olur.

Yumurtalıkta kistleri olan kişilerde nadiren kistlerin kendi etrafında dönmesi (torsiyon) veya çatlaması (rüptür) şiddetli ağrı ve akut karın tablosuna yol açabilir. Akut karın ağrısı yapan bu durumlarda acil ameliyat gerekebilir.

Tümöral veya neoplastik over kist veya kitleleri çoğu zaman belirti vermez veya geç belirti verebilir. Hormonal değişimlerle beraber olursa adet düzensizliği, tüylenme artışı yapabilir. Bunun dışında karında şişlik, karın veya kasık ağrısı, hazımsızlık, kabızlık gibi sindirim sistemine yönelik spesifik olmayan belirtiler gösterebilirler.

Bu yüzden sıklıkla tesadüfen rutin jinekolojik muayene sırasında veya ultrason incelemelerinde tesbit edilirler. Rutin jinekolojik kontrollerin bu noktada önemi ortaya çıkmaktadır.

Yumurtalıklarında kitle tesbit edilen bir hastada;

  • Bu kitlenin cerrahi bir yaklaşım gerektirip gerektirmediği,
  • Cerrahi yapılacak ise açık cerrahi (laparotomi) mi, kapalı (laparoskopik) mı?
  • Ameliyatta acil patoloji (frozen) çalışılarak kistin kötü huylu (malign) olup olmadığına göre operasyonun büyüklüğüne karar vermek gerekir mi?
  • Bu ameliyata bir Jinekolojik Onkoloji Uzmanının eşlik etmesi gerekli mi?

gibi planlamaların yapılması hasta ve yakınlarının olası durumlar için bilgilendirilmesi için ayırıcı tanıya yönelik detaylı testler yapılmalıdır.

Bunlar;

  • Renkli Doppler USG ve kanda tümör belirteçleri (Ca125 ,HE-4vb.) incelenmesi,
  • Bilgisayarlı Tomografi (BT),
  • Manyetik Rezonans (MRI)

olarak sayılabilir.

Over Kistleri

İlginizi çekebilecek diğer içerikler